Τοξοβολία

Κρατώντας το τόξο στο χέρι μας στις καταπράσινες κοιλάδες των βουνών συνειδητοποιούμε την ιστορικότητα και τη διαχρονικότητα αυτού του οργάνου. Έτσι λοιπόν δημιουργείται μέσα μας η ανάγκη της εξάσκησης του, ανατρέχοντας στο παρελθόν και πλάθοντας εικόνες ιστορικών γεγονότων συγκριτικά με την σύγχρονη εποχή μας. Η δραστηριότητα διεξάγεται σε πολλά βουνά μαζί με άλλη μία ή δύο δραστηριότητες και η τιμή της διαμορφώνεται ανάλογα. Παρέχεται ο απαραίτητος εξοπλισμός.

More in this category: Προσανατολισμός