Ιστιοσανίδα

Είναι μοναδική αίσθηση πετώντας από κύμα σε κύμα με την σανίδα σου κατευθυνόμενος στην πορεία του fin. H κίνηση της ιστιοσανίδας μπορεί να παρομοιαστεί με την πορεία των θαλασσοπουλιών στον αφρό της θάλασσας.
Στην τιμή του ιδιαίτερου μαθήματος εμπεριέχεται και ο απαραίτητος εξοπλισμός.